2 Kabinen

 • Name: Ana
 • L / B / T: 9.45m / 3.29m / 1.85m
 • Baujahr: 2009
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 1 Salon & 1 WC
 • Motor: 31 PS
 • Hafen: ACI Marina Trogir
 • L / B / T: 9.15m / 3.29m / 1.85m
 • Baujahr: 2007
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen & 1 WC
 • Motor: 19 PS
 • Hafen: Marina Lauterbach
 • Name: Mila
 • L / B / T: 9.45m / 3.29m / 1.85m
 • Baujahr: 2006
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 2 Salon & 1 WC
 • Motor: 18 PS
 • Hafen: Marina Punat
 • Name: Sara
 • L / B / T: 9.45m / 3.30m / 1.85m
 • Baujahr: 2006
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 2 Salon & 1 WC
 • Motor: 18 PS
 • Hafen: Marina Punat
 • Name: Snupco
 • L / B / T: 9.76m / 3.38m / 1.87m
 • Baujahr: 2008
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 2 Salon & 1 WC
 • Motor: 18 PS
 • Hafen: Marina Izola
 • Name: Jelsa
 • L / B / T: 9.76m / 3.38m / 1.87m
 • Baujahr: 2009
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 2 Salon & 1 WC
 • Motor: 18 PS
 • Hafen: ACI Marina Split
 • L / B / T: 9.76m / 3.38m / 1.87m
 • Baujahr: 2008
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 2 Salon & 1 WC
 • Motor: 18 PS
 • Hafen: Marina Tankerkomerc
 • Name: Achi
 • L / B / T: 9.76m / 3.38m / 1.55m
 • Baujahr: 2008
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 2 Salon & 1 WC
 • Motor: 19 PS
 • Hafen: Marina Dalmacija
 • L / B / T: 9.76m / 3.38m / 1.85m
 • Baujahr: 2008
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen & 1 WC
 • Motor: 18 PS
 • Hafen: Marina Breege
 • Name: Maya
 • L / B / T: 9.76m / 3.38m / 1.87m
 • Baujahr: 2008
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen + 1 Salon & 1 WC
 • Motor: 20 PS
 • Hafen: Cala dei Sardi
 • L / B / T: 9.76m / 3.38m / 1.87m
 • Baujahr: 2009
 • Kabinen: 2
 • Kojen: 2 Kabinen + 4 Kojen & 1 WC
 • Motor: 18 PS
 • Hafen: Marina Lauterbach